Drs. Stefan Coppens

Stefan Coppens heeft zich na zijn studie geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) verder gespecialiseerd tot oogarts in het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC) in Amsterdam. Aan het einde van zijn oogheelkunde opleiding heeft hij in Parijs het European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD) behaald. Na zijn opleiding heeft hij in het VUMC een subspecialisatie met als aandachtsgebieden lens- en hoornvliesaandoeningen voltooid.

Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest bij Bergmanclinics is hij nu werkzaam bij Xpert Clinics Oogzorg met als aandachtsgebieden cataract- en refractiechirurgie en algemene oogheelkunde. Dit combineert hij met het opleiden van toekomstige oogartsen in Amsterdam als perifeer cataractopleider voor het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC).

Lidmaatschappen:

  • Fellow van de European Board of Ophthalmology (FEBOpth)
  • European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)
  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
  • Nederlandse Intra Oculaire Implant Club (NIOIC)
  • Cornea Werkgroep

Sinds 2020 maakt hij deel uit van ons team.

Evenementen van deze Spreker
Gerelateerde evenementen.
mei 10, 2022
Xpert Clinics Oogzorg nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de gratis geaccrediteerde nascholing op dinsdag 10 mei in onze kliniek in Zeist. Tijdens deze nascholing bespreken we voornamelijk het rode oog en droge ogen, de differentiaaldiagnostiek...